يكي ديگر از ريسك هاي فني و تخصصي بحث بيمه نامه هاي باربري مي باشد كه بدليل تنوع محمولات و نوع بسته بندي كالا ، نوع وسيله حمل پوششهاي مطلوب خود را نياز دارد كه جهت خريد پوششهاي موجود ( A.B.C) ميبايست شناخت كافي از تعهدات هر يك از شرايط اشاره شده وجود داشته باشد كه اين دانش بطور كاملا تخصصي نزد كارشناسان مجرب اين شركت موجود مي باشد . اهم خدمات قابل ارائه در اين بخش عبارتند از :

1- صدور فوري بيمه نامه هاي درخواستي حداكثر ظرف نيم ساعت از زمان ارائه پيشنهاد و ارائه آن به بانك گشايش كننده اعتبار يا شركت بيمه گذار توسط كاركنان اين شركت .
2- پرداخت حق بيمه ، بيمه نامه هاي باربري جهت اخذ تخفيف 10 %‌نقدي براي بيمه گذاران و مهلت دريافت يك هفته اي حق بيمه از بيمه گذاران .
3- ارائه حداقل نرخ و بهترين شرايط جهت بيمه نامه هاي قابل صدور باربري
4- اعزام فوري كارشناسان اين شركت جهت بازديد خسارت وارده و پرداخت فوري خسارت توسط اين شركت .
5- ارائه خدمات مشاوره اي جهت اخذ پوشش مكفي با حداقل هزينه و بهترين امكانات براساس نوع محموله وارداتي .
6- انعقاد قرارداد باربري جهت كليه محمولات وارداتي ،‌داخلي صادراتي براي هر يك از شركت ها جهت كاهش بار هزينه و اخذ پوشش در هر زمان .

دانلود فرم پیشنهاد باربری وارداتی دانلود فرم پیشنهاد باربری صادراتی دانلود فرم پیشنهاد باربری داخلی