عمر,حادثه و درمان گروهی

عمر,حادثه و درمان گروهی

صدور كارت درماني براي كليه بيمه شدگان طرف قراردادشركت.

ادامه مطلب
بیمه-اتومبيل-شخص-ثالث-بدنه

بیمه-اتومبيل-شخص-ثالث-بدنه

صدور فوري بيمه نامه ، پرداخت خسارت حداكثر ظرف مدت 2 ساعت از زمان بازديد توسط كارشناسان اين شركت

ادامه مطلب
کارت اتومبیل جایگزین

کارت اتومبیل جایگزین

تحویل اتومبیل جایگزین بعد از وقوع حادثه ، نظارت بر تعمیر اتومبیل توسط كارشناسان اين شركت

ادامه مطلب
بیمه-نامه آتش سوزی

بیمه نامه آتش سوزی

بیمه نامه آتش سوزی ، بازدید فوری در زمان صدور بیمه نامه توسط کارشناسان این شرکت از محل های مورد بیمه

ادامه مطلب
بیمه-نامه باربری

بیمه نامه باربری

صدور فوري بيمه نامه هاي درخواستي حداكثر ظرف نيم ساعت و ارائه آن به بانك گشايش كننده اعتبار يا بيمه گذار .

ادامه مطلب
بیمه های مهندسی و مسئولیت

بیمه های مهندسی و مسئولیت

صدور فوری بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان واشخاص ثالث درکلیه پروژه های صنعتی و مسکونی

ادامه مطلب
بیمه-تمام-خطر-نصب-و-مقاطعه-كاري

بیمه تمام خطرنصب ومقاطع كاري

مشاوره تخصص و صدور انواع بیمه نامه های تمام خطر مقاطع کاری

ادامه مطلب
خدمات-بیمه-دندانپزشکی

خدمات بیمه دندانپزشکی

کلیه خدمات قابل عرضه در مراکز طرف قرارداد جهت شناسایی اعضاء ازطریق کارت هوشمند ارائه می گردد

ادامه مطلب