تهران،خيابان شهيد بهشتي چهار راه اندیشه ،خيابان انديشه اصلی،پلاك 68 ،طبقه چهارم

    تلفن: 8-88472991
                                                            تلفن قسمت بازازیابی و فروش:

                                                                  02196863040

    فكس شرکت:      88473278                      
    فكس اشخاص:   88473276
    فكس اتومبيل:    88430790
    فكس بخش فني:88473277


  info@rahavardins.com
     soltani@rahavardins.com
     nademi@rahavardins.com

برای ارسال نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود ، لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید.